Irinyi II. Kockázati Tőkealap

Az Irinyi II. Kockázati Tőkeprogram (a továbbiakban: Tőkealap) a Kormány által 2016 februárjában elfogadott Irinyi Terv célkitűzéseivel összhangban álló fejlődési pályát kitűző kis- és középvállalkozásokba fektet tőkét.

A tőkealap mérete 8 milliárd forint, és a budapesti, illetve Pest megyei vállalkozások számára nyújt maximum 240 millió Ft tőkebefektetést, jellemzően 4-5 éves befektetési időszak alatt. A Tőkealap olyan feldolgozóipari vállalkozások finanszírozását szolgálja, amelyeknek fejlesztési céljaik eléréséhez hitelfinanszírozások és vissza nem térítendő támogatások mellett tőkeági finanszírozásra is szükségük van. A tőkebefektetés célja a kedvezményezett vállalkozások fejlesztési elképzelései megvalósításának, piacra lépésének, üzleti terjeszkedésének finanszírozása.

Az Alap befektetési célterületei az Irinyi Terv alábbi alágazataira terjednek ki:

  • járműgyártás- és specializált gépgyártás,
  • egészségipar,
  • vegyipar,
  • IKT ipar,
  • zöldgazdaság és energiaipar,
  • faipar,
  • élelmiszeripar,
  • védelmi ipar.

Az Alap kiemelt célterületként kezeli az Irinyi Terv keretében kialakított beszállító és fejlesztési programok keretében támogatást elnyert cégekbe, az Irinyi Terv keretében megvalósuló innovációs partnerségek keretében támogatott fejlesztésekbe történő befektetést, illetve az Ipar 4.0-hoz (ipar digitális transzformációját és ahhoz kapcsolódó humán fejlesztéshez) kapcsolódó vállalkozásokba történő befektetést.

A célvállalkozások jellemzően, de nem kizárólagosan 5 évnél fiatalabbak. Ebből kifolyólag az Irinyi II. Kockázati Tőkealap elsődleges fókusza a korai és növekedési fázisban lévő, iparfejlesztéshez kapcsolódó cégeken van, hangsúlyozva az ipar digitalizációja, az ipar 4.0. és a hazai beszállítói szektor támogatását. Emellett azonban fontos kiemelni, hogy a Tőkealap induló célvállalkozásai nem klasszikus seed és startup életciklusú cégek. Az Irinyi II. Kockázati Tőkealap nem inkubál, elsősorban spinoff cégekbe (korábbi üzleti tevékenységre, szakmai tapasztalatra épülő vállalkozásokba, valamint működő társaság által létrehozott projektcégekbe) fektet az ipar területén.

Az Alap által megszerzett tulajdonrész nagysága főszabályként 10-49% („csendestársi” befektetés) között lehet.

Az Alap exitpolitikája az alapítói / menedzsmenti kivásárlást tekinti prioritásnak, az ettől való eltérésről az alapítók és az Alap közösen döntenek.