Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Alap

A Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkeprogramról (a továbbiakban: Alap) a Kormány a 1599/2016. (XI.8.). számú Korm. határozat 1. pont. d.) alpontjában döntött a hazai kis- és középvállalkozások Kárpát-medencei gazdasági tevékenységét elősegítő „Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Alap” létrehozásáról, 20 milliárd forint tőkével.

Az Alap befektetéseinek célja a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi gazdasági együttműködésének fejlesztése, különös tekintettel a Magyarországgal határos országok kis- és középvállalkozásaival való tartós termelési, szolgáltatási, kutatási és fejlesztési illetve munkaerő-képzési kapcsolatok kiépítésére és kölcsönösen előnyös működtetésére.

E gazdasági kapcsolatépítés és erősítés kezdeményezője egyaránt lehet Magyarországon és a hazánkkal határos hét országban (Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia) bejegyzett vállalkozás. A tőkebefektetés mindig magyarországi gazdasági társaságban valósul meg. A tőkebefektetés célja a kedvezményezett vállalkozások fejlesztési elképzelései megvalósításának, piacra lépésének, üzleti terjeszkedésének finanszírozása.

A vállalkozások határon átnyúló együttműködésének kiemelt célja a határ menti térségekben megvalósított munkahelyteremtés és fejlesztés, befektetésének maximuma 480 millió Ft, jellemzően 4-5 éves időtávra.

Az Alap által megszerzett tulajdonrész nagysága főszabályként 10-49% („csendestársi” befektetés) között lehet.

Az Alap exitpolitikája az alapítói / menedzsmenti kivásárlást tekinti prioritásnak, az ettől való eltérésről az alapítók és az Alap közösen döntenek.