Az alapkezelő tevékenysége

Tőkeprogram vállalkozásfejlesztésre

Széchenyi tőke EU-forrásból

A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, megbízott vagyonkezelője a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). Az Alapkezelő a kollektív befektetési formákról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) alapján tevékenységét az MNB (korábban PSZÁF) engedélyezte. Az alapkezelés a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és szabályozói felügyelet mellett zajlik, az alapkezelő teljes jogú tagja a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesületnek (HVCA).

A működéséről transzparensen kommunikál mind a felügyeleti szervek, mind a szakmai szervezetek és a sajtó felé is. Az Alapkezelő menedzsmentje jelentős piaci tapasztalatokkal rendelkezik, az üzleti aktivitását nyereségorientált befektetési döntések és üzleti szemléletű vezetés jellemzi. A munkaszervezet működése megfelel a piaci feltételeknek, amely az Európai Bizottság részéről elvárás, és amelyet – a 2007-13-as EU-költségvetési időszak egyetlen hazai kezdeményezésű pénzügyi eszközök programjaként – az SA.32825 (2012/N) egyedi engedélye visszaigazolt.

Az Alapkezelő operatív irányítását a vezérigazgató végzi. Az Alapkezelőnél Igazgatóság működik, amely három tagból áll, közülük az elnök az Alapkezelő vezérigazgatója. Az Alapkezelő pénzügyi felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank látja el.

Figyelem! A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kizárólagos ügynöki tevékenységet folytató közvetítőket nem alkalmaz. Amennyiben erre hivatkozva kínálják Önnek termékeinket, azt kérjük, jelezze felénk a tokebefektetes@szta.hu e-mail címen, illetve közvetlen telefonszámon: +36 1 413 27 40

Kezelt alapok

Széchenyi Tőkebefektetési Alap – Széchenyi tőke vállalkozásfinanszírozásra

A Széchenyi Tőkebefektetési Alapot a magyar állam 100 százalékos tulajdonában álló Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. hozta létre 2011-ben, az Európai Unió forrásaiból finanszírozott regionális operatív programok kockázati tőkeprogramjának megvalósítására, az Új Széchenyi Terv részeként. Létrejöttekor az Alap befektetési tevékenysége hiánypótló kezdeményezésként jelent a magyar tőkepiacon.

Az SZTA kerete induláskor 14 milliárd forint volt, amelyet 85 százalékban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 15 százalékban pedig a magyar költségvetés finanszírozott. Az összeg a magyarországi régiókban egyenlő mértékben volt felhasználható tőkebefektetésekre. 2017-től az SZTA jegyzett tőkéje 22 milliárd forintra nőtt, a 8 milliárd forint tőkeemelés forrása az európai uniós források visszaforgó része.

A Széchenyi Tőkebefektetési Alap annak érdekében jött létre, hogy kisebbségi tulajdonostársként a növekedési potenciállal rendelkező hazai kis- és középvállalkozások számára kockázati tőkét biztosítson. A tőkeinjekció mellett stratégiai szintű üzleti–pénzügyi tanácsadási szolgáltatással is segíti a portfólió-társaságok növekedését, termékfejlesztését, piaci bővülését, exporttevékenységüket, munkahely-teremtési céljaikat, illetve strukturális átalakulásukat. Ezen túlmenően az Alap a befektetéseivel a forrásait adó Regionális Operatív Programok prioritásaihoz illeszkedve más gazdaságpolitikai célhoz (pl. munkahelyteremtés, gazdasági versenyképességi növelése stb.) is aktívan hozzájárul.

A program elsősorban azokat a tőzsdén nem jegyzett, növekedési szakaszban lévő vagy magvető, induló kkv-kat célozta meg, amelyek egyébként sem magán-, sem állami piaci szereplőktől nem lennének képesek elégséges finanszírozási forráshoz jutni. Ugyanis, ha el is érhető számukra magántőke, az kiegészítésre szorul, vagy a befektető csak kockázatmegosztás mellett hajlandó tőkét emelni.

 

Irinyi II. Kockázati Tőkealap – Új tőkeprogram ipari vállalkozásoknak

Az Irinyi II. Kockázati Tőkeprogram a Kormány által 2016 februárjában elfogadott Irinyi Terv célkitűzéseivel összhangban álló fejlődési pályát kitűző kis- és középvállalkozásokba fektet tőkét. A tőkealap mérete 8 milliárd forint, és a budapesti, illetve Pest megyei vállalkozások számára nyújt maximum 240 millió Ft tőkebefektetést, jellemzően 4-5 éves befektetési időszak alatt. A Tőkealap olyan feldolgozóipari vállalkozások finanszírozását szolgálja, amelyeknek fejlesztési céljaik eléréséhez hitelfinanszírozások és vissza nem térítendő támogatások mellett tőkeági finanszírozásra is szükségük van.

Az Irinyi Tőkealapról ide kattintva olvashat bővebben.

 

Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Alap – Tőkeprogram határon túlra terjeszkedő vállalkozásoknak

A Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap befektetéseinek célja a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi gazdasági együttműködésének fejlesztése, különös tekintettel a Magyarországgal határos országok kis- és középvállalkozásaival való tartós termelési, szolgáltatási, kutatási és fejlesztési illetve munkaerő-képzési kapcsolatok kiépítésére és kölcsönösen előnyös működtetésére.

A Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Alapról ide kattintva olvashat bővebben.