2020-06-02

1267/2020. (V. 29.) Kormány határozat

A koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak enyhítése érdekében a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság kezelésébe tartozó egyes tőkealapok módosításáról.

Bővebben a Magyar Közlöny 2020. évi 128. számában olvasható.

Vissza a közleményekhez