2009. CXXII. törvény szerinti közzététel

2018-05-01

Tájékoztató ajánlattételi határidő hosszabbításáról – informatikai szolgáltatás

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti és személyzeti adatok

2018-04-06

A Társaságon belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető adatai, ügyfélfogadási rend

2018-04-06

A Társaság szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek adatai

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2018-04-11

A Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2018-04-11

A Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat – I. számú melléklet

2018-04-11

A Társaságnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2018-04-11

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az adatvédelmi felelős adatai

2018-04-11

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az adatvédelmi felelős adatai – I. számú melléklet

2018-04-11

A Társaság tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei

2018-04-11

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás Társaságra vonatkozó adatai

2018-04-11

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a Társaság az egyik szerződő fél

2018-04-11

A Társaság kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

2018-04-11

A Társaság kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

III. Gazdálkodási adatok

2018-04-11

2010 RTA – A Társaság és az általa kezelt alapok számviteli törvény szerinti beszámolói

2018-04-11

2010 RTK – A Társaság és az általa kezelt alapok számviteli törvény szerinti beszámolói

2018-04-11

2011 SZTA – A Társaság és az általa kezelt alapok számviteli törvény szerinti beszámolói

2018-04-11

2011 SZTAK – A Társaság és az általa kezelt alapok számviteli törvény szerinti beszámolói

2018-04-11

2012 SZTA – A Társaság és az általa kezelt alapok számviteli törvény szerinti beszámolói

2018-04-11

2012 SZTAK – A Társaság és az általa kezelt alapok számviteli törvény szerinti beszámolói

2018-04-16

2013 SZTA – A Társaság és az általa kezelt alapok számviteli törvény szerinti beszámolói

2018-04-16

2013 SZTAK – A Társaság és az általa kezelt alapok számviteli törvény szerinti beszámolói

2018-04-16

2014 SZTA – A Társaság és az általa kezelt alapok számviteli törvény szerinti beszámolói

2018-04-16

2014 SZTAK – A Társaság és az általa kezelt alapok számviteli törvény szerinti beszámolói

2018-04-16

2015 SZTA – A Társaság és az általa kezelt alapok számviteli törvény szerinti beszámolói

2018-04-16

2015 SZTAK – A Társaság és az általa kezelt alapok számviteli törvény szerinti beszámolói

2018-04-16

2016 SZTA – A Társaság és az általa kezelt alapok számviteli törvény szerinti beszámolói

2018-04-16

2016 SZTAK – A Társaság és az általa kezelt alapok számviteli törvény szerinti beszámolói

2018-04-16

A Társaságnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2018-04-16

A Társaság által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatásokra vonatkozó adatok

2018-04-16

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések

2018-04-16

A Társaság által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

2018-04-16

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

KBFTV. szerinti közzététel

2018-04-16

A Társaság vonatkozásában a bejelentés- vagy engedélyköteles személyi körben bekövetkezett változás

2018-04-16

A Társaság telephelyének és fióktelepének, képviseletének megnyitása és megszűnése