2009. CXXII. törvény szerinti közzététel

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti és személyzeti adatok

2018-04-06

A Társaságon belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető adatai, ügyfélfogadási rend

2018-04-06

A Társaság szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek adatai

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2018-04-11

A Társaságnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2018-04-11

A Társaság kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

2019-02-14

A Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2019-03-31

A Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat – I. számú melléklet

2019-02-14

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az adatvédelmi felelős adatai

2019-02-14

A Társaság tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei

2019-02-14

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás Társaságra vonatkozó adatai

2019-02-14

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a Társaság az egyik szerződő fél

2019-03-31

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az adatvédelmi felelős adatai – I. számú melléklet

2019-03-31

A Társaság kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

III. Gazdálkodási adatok

2018-04-16

A Társaság által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatásokra vonatkozó adatok

2018-04-16

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések

2019-03-30

A Társaság által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

2019-03-31

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

2019-05-28

A Társaságnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

IV. KBFTV. szerinti közzététel

2018-04-16

A Társaság vonatkozásában a bejelentés- vagy engedélyköteles személyi körben bekövetkezett változás

2018-04-16

A Társaság telephelyének és fióktelepének, képviseletének megnyitása és megszűnése

V. Közbeszerzési információk

2018-05-01

Tájékoztató ajánlattételi határidő hosszabbításáról – informatikai szolgáltatás

2019-02-15

Közbeszerzési információk – Globomax hangfelvevő rendszer – aláírt szerződés

VI. Archívum

2018-04-11

A Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2018-04-11

A Társaság tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei

2018-04-11

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás Társaságra vonatkozó adatai

2018-04-11

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a Társaság az egyik szerződő fél

2018-04-16

A Társaságnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (2017.10.31.-12.31.)

2018-04-16

A Társaság által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

2018-04-16

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

2019-02-14

A Társaság által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

2019-05-28

A Társaságnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (2018.01.01.-12.31.)