Működéssel összefüggő tájékoztatás

A 2007-2013. évekre szóló, Európai Unióból származó források felhasználását szabályozó Regionális Operatív Programok 2009-2010. évi akcióterveiben szereplő Széchenyi Tőkebefektetési Alap felállítását és működtetését a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. látja el. A Kormány a 255/2006. (XII.8.) rendelettel kizárólagos joggal alapkezelőként jelölte ki a társaságot, amit a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet megerősített.

A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. 2010-ben. Programvégrehajtási és Finanszírozási Szerződést kötött az NFÜ-vel az Alap pénzügyi keretrendszeréről, valamint ezt követően forrásátadási megállapodást írt alá a régiók Fejlesztési Ügynökségeivel.

Az Alapot a PSZÁF KE-III-541/2010. sz. határozatával 2010. december 14-én vette nyilvántartásba, az Alapkezelési Szabályzatot a Felügyelet EN-III/TTE-206/2010. számú határozatával hagyta jóvá. Az Alap tájékoztatója 2011. június 1-én meghirdetésre került, amivel elindult befektetési tevékenysége. Jelenleg az Alapkezelő pénzügyi felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank, a szakmai felügyeletét az NGM Regionális Fejlesztési Programok Helyettes Államtitkársága látja el.